Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Psykologi i organisasjon og ledelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
679,-
Forventes utgitt 04.10.2023

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Psykologi i organisasjon og ledelse

Denne boken gir en bred og grundig innføring i organisasjons- og ledelsespsykologi. Forfatternes utgangspunkt er, som i tidligere utgaver, å gi en grundig innføring i fagpsykologiske prinsipper av stor betydning for å forstå oss selv og andre bedre når vi utfolder og utvikler oss i arbeidslivet. Slik setter den leseren i stand til å forstå og håndtere praktiske problemer i arbeidslivet på en selvstendig måte.

I denne sjette utgaven har forfatterne forsterket de anerkjente faglige og pedagogiske grepene som har gjort boken til en av de mest brukte innføringstekstene i organisasjonsadferd i Skandinavia. Forfatterne har i denne utgaven videreutviklet og oppdatert innholdet i boken, slik at den nå gir et representativt bilde av kunnskapstilstanden på feltet slik det fremstår i dag. 

Boken er forskningsbasert, og teoretiske kunnskaper blir koplet til og illustrert gjennom viktige praktiske problemstillinger som motivering av medarbeidere, mellommenneskelig samspill og teamarbeid, arbeidsmiljø, jobbengasjement, jobb- og lederstress, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, varsling av klanderverdige forhold i organisasjonen, metoder til å fremme problemløsnings- og beslutningskvalitet, organisasjonsendringer, god og dårlig ledelse, kvinner og ledelse o.l.

Boken er skrevet for studenter i økonomiske og administrative fagområder, men med sin brede tilnærming passer den for studier som har organisasjonspsykologi på planen. Den vil også passe for andre interesserte som ønsker en innføring i emnet.

Geir Kaufmann (1943–2022) var dr.philos. og professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI, tidligere professor i ledelse ved Norges Handelshøyskole og professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Bergen. Han var gjesteprofessor ved bl.a. University of California og Yale University, og mottok i 2005 den internasjonalt prestisjetunge «Emerald Citation of Excellence» innen ledelsesforskning.

Astrid Kaufmann er dr.philos., har vært førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI (BI Bergen), og har tidligere vært førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Hun har også vært gjesteforsker ved Yale University og University of California. Astrid Kaufmann spesialiserte seg i klinisk psykologi, NPF, og har stor praktisk erfaring fra arbeidspsykologisk virksomhet og lang erfaring som underviser i organisasjonspsykologi og ledelse. I 2005 mottok hun undervisningsprisen Bronsesvampen som beste underviser ved NHH.

Thorvald Hærem er PhD, og professor og instituttleder ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han er cand.polit. fra NTNU og har sin PhD fra Copenhagen Business School (CBS). Han er professor 2 på Høgskolen på Innlandet og har blant annet vært gjesteforsker ved University of California. Hærem har særlig forsket på beslutninger, organisasjonsatferd og krisehåndtering. 

Forfattere:
ISBN:
9788245047165
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
583
Psykologi i organisasjon og ledelse