Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Psykiske lidelser i fengsel, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
389,-

Psykiske lidelser i fengsel, e-bok
Helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte

Det er høy forekomst av psykiske lidelser blant innsatte i fengsel. På grunn av sin psykiske tilstand, og den helt spesielle livssituasjonen innsatte befinner seg i, er de særlig sårbare. Derfor må de som jobber innenfor fengsels- og rettssystemet, balansere hensynet til samfunnsvernet og ivaretakelse av innsatte.

Denne boken gir en grundig innføring i hvordan man kan forstå og møte innsatte med psykiske lidelser. Den beskriver forskjellige diagnostiske tilstander, og særlige forhold som selvskading, selvmord og isolasjon. Videre gir boken et overordnet perspektiv på rammevilkårene for å gi tilpasset oppfølging og helsehjelp i norske fengsler.

Forfatteren ønsker å bidra til at forskjellige profesjoner kan oppleve større trygghet i møte med innsatte med psykiske lidelser, og å fremme det tverretatlige samarbeidet gjennom økt gjensidig forståelse for ulike roller og oppdrag. Slik kunnskap vil også bidra til å bedre vilkårene for innsatte med psykiske lidelser.

Marianne Teigland er utdannet cand.psychol. fra UiO og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun er mangeårig leder av både Fengselspsykiatrisk og Rettspsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus.
Forfattere:
ISBN:
9788245038903
Utgitt:
Utgave:
1
Psykiske lidelser i fengsel, e-bok