Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prosessledelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 30.08.2022
0,-

Prosessledelse
Ledelse og utvikling av prosesser

Boken gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i bedrifter. Den presenterer og drøfter aktuelle teorier, modeller, metoder, teknikker og utfordringer forbundet med fagområdet. 

Den tredje utgaven av boken er oppdatert og revidert basert på ny forskning, og legger særlig større vekt på sammenhengen mellom digitalisering og prosessledelse. 

Forfattere:
ISBN:
9788245039559
Utgitt:
Utgave:
3
Prosessledelse