Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Prosessledelse
Ledelse og utvikling av prosesser

Denne boken bygger på forutsetningen om at prosesser er sentrale organisatoriske enheter, og at prosesser dermed må ledes. Prosessledelse må utøves for den enkelte prosess, og virksomhetens prosesser totalt sett. 

Prosessledelse gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i virksomheter. Den presenterer og drøfter aktuelle teorier, modeller, metoder, teknikker og utfordringer forbundet med fagområdet. Formålet med boken er å etablere en referanse for praksis, forskning og undervisning, og å utvikle prosessledelse som fag. Den behandler prosessledelse fra flere perspektiver.

Den tredje utgaven av boken er oppdatert og revidert basert på ny forskning, og legger særlig vekt på sammenhengen mellom digitalisering og nyere forskning. 

Prosessledelse gir en samlet presentasjon av fagets sentrale temaer i norsk språkdrakt. Boken passer for forskere og ledere som arbeider med problemstillinger knyttet til prosessledelse. Den er også velegnet som lærebok for universitets- og høyskolestudenter. 

Jon Iden (dr.polit.) er professor ved NHH Norges Handelshøyskole, hvor han underviser i og forsker på prosessledelse og digitalisering. I sin forskning studerer han hvordan prosesser og prosessorienterte virksomheter ledes. Han er også interessert i samspillet mellom digital teknologi og organisasjonsutvikling, og hvordan digitalisering påvirker ledelse og organisatoriske strukturer. Iden har utviklet RIS, en anerkjent metode for prosessutvikling og prosessmodellering. Han har bred næringslivserfaring, og er rådgiver for flere ledende norske bedrifter. Iden er også en etterspurt foredragsholder.

Forfattere:
ISBN:
9788245039559
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
272
Prosessledelse