Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Profesjonsetikk for barnehagelærere

Barnehagelærerne har et viktig samfunnsoppdrag. De har ansvar for at barns behov for omsorg og lek blir ivaretatt i barnehagen, og for å fremme læring og danning som grunnlag for barns allsidige utvikling. Ansvaret og arbeidet krever kontinuerlige faglige og etiske overveielser og avgjørelser. Tett samvær med barn og personale er et annet særpreg som berører etiske valg og verdier. 

Profesjonsetikk for barnehagelærere tar utgangspunkt i barnehagelovens verdigrunnlag. Boken løfter fram ulike sider ved profesjonsetikk og belyser aktuelle faglige og etiske problemstillinger som barnehagelærere kan møte i sin utøvelse. Det er lagt vekt på relevante metoder og strategier som kan bevisstgjøre og styrke det profesjonsetiske arbeidet. Denne 2. utgaven er oppdatert i henhold til endringer i barnehageloven og aktuelle forskrifter.

Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Kristin Rydjord Tholin er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Forfattere:
ISBN:
9788245037067
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
156
Profesjonsetikk for barnehagelærere