Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Profesjonell muntlighet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 21.06.2022
499,-

Profesjonell muntlighet
Tydelig, troverdig og ansvarlig

I denne boka beskriver forfatterne alle sider ved det profesjonelle muntlige uttrykket. Hvordan kan vi som har muntlighet som profesjon, sikre oss at vi blir sett, hørt og forstått? Boka beskriver muntlighet som en spesifikk uttrykksform med karakteristiske uttrykksmidler og uttrykksmåter, og viser hvordan grunnleggende muntlige ferdigheter kan utvikles, øves og vurderes som grunnlag for undervisning og læring.

Boka gir et unikt bidrag til et fagfelt som er underkommunisert og lite beskrevet i faglitteraturen, og samler forskningsbasert kunnskap fra ulike kilder i et fagfelt av stor betydning for læreres profesjonsutøvelse og arbeid i klasserommet.

Kristin Solli Schøien er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Anna-Lena Østern er professor emeritus ved NTNU.
Forfattere:
ISBN:
9788245040012
Utgitt:
Utgave:
1
Profesjonell muntlighet