Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Profesjon og organisasjon
En bok for profesjonsutøvere og de som skal lede dem

Dette er en bok for profesjonsutøvere og de som skal lede dem. Den dekker områder som er viktig å ha kunnskap om for å forstå og mestre utfordringer i dagens arbeidsliv, uansett profesjon:

 • Forventninger til profesjonsutdannede 
 • Profesjon og profesjonalitet
 • Skjønn og autonomi 
 • Individuell og felles læring – lærende virksomheter
 • Kultur og verdier – arbeidslivet i Norden
 • Styringsformer og ytringsfrihet – tillit og ansvar
 • Dømmekraft, dilemmaer og integritet
 • Lærende møter og samtaler – konstruktiv kommunikasjon
 • Ledelse og profesjonsutøvelse
 • Profesjonsutvikling og profesjonelle læringsfellesskap 
 • Teori og kunnskap i praksis – profesjonell klokskap
 • Eksempler fra ulike virksomheter og sektorer, blant annet utdanning og oppvekst, helse og omsorg, forvaltning, teknologi og politi

Målgruppen er studenter ved profesjons- og ledelsesutdanninger, ulike etter- og videreutdanninger, samt profesjonsutøvere og ledere som ønsker å reflektere over og forbedre egen praksis. 

Den kan også være til nytte om man rett og slett ønsker å oppdatere seg, og for forskere som arbeider opp mot praksisfeltet.

De fleste kapitlene er enten nyskrevet eller omskrevet fra tidligere utgave.

Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse ved NTNU. Foruten å være utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien, som professor i kunnskapsledelse og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. 
Forfattere:
ISBN:
9788245032727
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
356
Profesjon og organisasjon