Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Prinsipper for bedre innkjøp
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
629,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Prinsipper for bedre innkjøp

Denne boken gir innkjøpere, ledere og studenter en praktisk og brukervennlig innføring i hvordan virksomheten kan effektiviseres gjennom bedre innkjøp. Boken spenner fra strategiske betraktninger til konkrete beslutningsoppgaver, og stoffet er ordnet i en naturlig rekkefølge i forhold til innkjøpsprosessen.

Innholdet er moderne og oppdatert, og bruk av digitale verktøy i anskaffelsesarbeidet er integrert i teksten. Teoretiske forklaringsmodeller og praktiske eksempler går hånd i hånd. Eksemplene som benyttes, er hentet fra norsk virkelighet – slik forfatteren har møtt problemstillingene i sitt virke som innkjøper, leder, rådgiver og forsker.

Anbudsprosesser, bygg- og anleggskjøp, samt tjenestekjøp behandles også. Videre beskrives offentlige anskaffelser, og boken drøfter aktuelle problemstillinger og gir konkrete råd om forbedringsmuligheter. I denne utgaven er det i tillegg til oppdateringer av stoffet tatt med beskrivelse av fremgangsmåten for å etablere kategorikjøp, slik moderne bedrifter praktiserer sine innkjøp. Videre er de ulike trinn i en samspillsprosess i forbindelse med prosjektanskaffelser forklart. Stoff om bærekraft og bedrifters samfunnsansvar er også blitt mer tydeliggjort, i tråd med fremveksten av en mer sammensatt og kompleks verden.

Med sin spennvidde, sine eksempler og sine grundige forklaringer fungerer boken også som oppslagsbok for erfarne innkjøpere, både i offentlig og privat sektor.

Ivar Brynhildsvoll har flyteknisk utdanning fra Luftforsvarets tekniske befalsskole (LTBS), og har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI i Forsyningsledelse. Han har erfaring fra ulike innkjøpsstillinger i norske industrikonsern – hvorav nær tjue år i Norsk Hydro, og ti år i Statkraft med deltakelse i internasjonale energiprosjekter. Videre har han flere års erfaring som timeforeleser på BI og som kursleder i Europa og Afrika. Brynhildsvoll har arbeidet med innkjøpsrelatert forskning i Norge og Sverige og har gitt innkjøpsfaglige råd til bedrifter og offentlig sektor. For tiden benyttes han hovedsakelig som rådgiver og foreleser.

Forfattere:
ISBN:
9788245050134
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
316
Prinsipper for bedre innkjøp