Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Praktisk prosjektledelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 18.07.2023
669,-

Praktisk prosjektledelse
Fra idé til gevinst

Praktisk prosjektledelse gir en grunnleggende innføring i styring og ledelse av prosjekter. Den er praktisk innrettet mot metoder og teknikker ut fra de nyeste prinsippene som anvendes i næringsliv og forvaltning. Selv om stoffet er vinklet mot større prosjekter, passer de fleste teknikkene også godt for mindre prosjekter.

Boken omhandler blant annet emner som: prosjekt som arbeidsform, mål- og interessentanalyse, prosjekt- og konseptvalg, prosjektnedbrytning (WBS), kostnadsestimering, usikkerhet og risiko.

I tredje utgave er det gjort en rekke faglige oppdateringer, og det er tilføyd stoff om bærekraft i prosjekter, IKT-prosjekter, fleksibilitet, suksessfaktorer, optimal prosjekttid og nyere kontraktsformer.

Det er utgitt en egen oppgavesamling til boken. 
Forfattere:
ISBN:
9788245045239
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
506
Praktisk prosjektledelse