Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 069,-

Praktisk bygningsfysikk

Bygningsfysikk inneholder både en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen omfatter for eksempel energiberegninger, beregninger av U-verdier og kuldebroer og fuktberegninger. Det vi her har kalt «praktisk bygningsfysikk», går på planlegging og utførelse av klimaskallet med hensyn på materialvalg og detaljløsninger knyttet til fuktsikring, varmeisolering og lufttetthet. Mens den teoretiske delen av bygningsfysikken hovedsakelig håndteres av bygningsfysikere, berører praktisk bygningsfysikk mange andre profesjoner, spesielt arkitekt- og entreprenørbransjen. I tillegg er dette kompetanse som er relevant og viktig for rådgivere innen konstruksjon (RIB), prosjekteringsledere, leverandører mm. 

Denne boka er et forsøk på å gi en samlet kunnskapsbasis om praktisk bygningsfysikk. Hoveddelen av boka omhandler derfor bygningsfysiske prinsippløsninger i forbindelse med utførelse av tak, yttervegger og golv. Det brukes mye plass i boka på å forklare bakgrunnen for disse prinsippene. Dette gir forståelse som er nødvendig dersom man for eksempel ønsker å avvike fra mer allment aksepterte løsninger. Det er lagt vekt på utstrakt bruk av tegninger, skisser og fotografier for å illustrere disse prinsippene.

Boka er primært skrevet som lærebok for studenter på høyskole- og universitetsnivå innen byggfag og arkitektur. Boka vil imidlertid også kunne brukes av de fleste praktiserende aktører i byggebransjen som jobber med eller er interessert i bygningsfysikk, og som ønsker en oppfrisking og en systematisert framstilling av praktiske bygningsfysiske prinsipper og anbefalinger. 

Stig Geving er en av landets ledende ressurser innenfor fagområdet bygningsfysikk. Han har siden 1993 jobbet med forskning, rådgivning og informasjon innen generell byggeteknikk og bygningsfysikk. Siden 2011 har han vært professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. I perioden 2017–19 var han også deltidsansatt hos Sweco Norge som seniorrådgiver i bygningsfysikk. Tidligere jobbet han som forsker i 9 år (i to perioder) ved SINTEF Byggforsk i Trondheim, avbrutt av 4 år som rådgiver ved utbyggingsprosjektet for nye St. Olavs hospital i Trondheim. Hans hovedekspertise innen forskning har vært varme- og fukttransport i bygninger og bygningskomponenter. Hovedvekten der har vært på design og utførelse av ytterkonstruksjoner, fuktberegninger, fuktskader og praktisk fukthåndtering i byggefasen. 

Forfattere:
ISBN:
9788245028010
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
264
Praktisk bygningsfysikk