Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktisk bygningsfysikk
Forfattere:
ISBN:
9788245028010
Utgitt:
Utgave:
1
Praktisk bygningsfysikk

Praktisk bygningsfysikk
Teknikk for bygningsskallet

Boken vil gi en praktisk tilnærming og forklaring av viktige og sentrale bygningsfysiske fenomener. Den vil i liten grad inneholde formler og beregninger, annet enn der det eventuelt er hensiktsmessig for den praktiske forståelsen.

En stor del av boken vil omhandle bygningsfysiske prinsippløsninger i forbindelse med utførelse av tak, yttervegger og golv. Det er lagt vekt på større og mer kompliserte bygninger siden utførelse av mindre bygg (trehus) i stor grad er dekket av annet læremateriell. Det er også lagt vekt på utstrakt bruk av tegninger, skisser og fotografier for å vise prinsippene.

Boken vil ha to hoveddeler:
  • Generelle bygningsfysiske prinsipper
  • Prinsippløsninger for utførelse av klimaskallet og bygningsdeler

Format
Språk
Forventes i salg 20.04.2021
Antall
579,-