Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Plenum
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Plenum
Læremiddel i samfunnsfag 8-10

Plenum Demokrati og medborgerskap 8-10 er et digitalt læremiddel for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Elevene får lære om fordeling av makt, valg og politiske partier, tidsrommet 1814-1905 og om engasjement i vår egen samtid. Læremiddelet legger til rette for en moderne og variert undervisning som gir elevene redskapene og motivasjonen de trenger for å bli aktive og engasjerte medborgere. Plenum lar elevene utforske det norske demokratiet på sine premisser.


Plenum består av fire deler:

  • Filmer Filmer med tilhørende aktiviteter gjør elevene kjent med hvordan makten er fordelt og hvordan ungdom engasjerer seg i demokratiet vårt.
  • Virtuell virkelighets-app To guidete og interaktive turer gjennom Stortinget – en politisk og en historisk tur. Appen kan benyttes ved hjelp av VR-briller, men også ved vanlig skjermvisning.
  • Tidslinjer Tidslinjene gjør det enklere for elevene å danne seg et overblikk over kronologien historien fra 1814 og frem til 1905.
  • Oppgaver og aktiviteter Et rikt utvalg oppgaver og aktiviteter som legger til rette for undring og utforskning og trening i både muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.

Plenum Demokrati og medborgerskap 8-10

er forankret i kompetansemålene og egner seg godt til både arbeid i klasserommet og til omvendt undervisning. Læremiddelet kan benyttes på både bokmål og nynorsk.


Ta kontakt med oss for å få gratis tilgang til din skole.

Forfattere:
ISBN:
9788211025401
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Plenum
Trinn:
8, 9, 10
Plenum