Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
109,-

Persontransport. Testoppgaver 2
Yrkessjåfør

Persontransport
Testoppgaver 2
Yrkessjåfør
Disse oppgavene er en forberedelse til yrkessjåføreksamen.
Eksamen avlegger du på trafikkstasjonen hos Statens vegvesen.
Oppgavene er laget etter de samme retningslinjer som
eksamensoppgavene og skal være et tverrsnitt av pensum.
Eksamen består av 50 flervalgsoppgaver med fire svaralternativer,
der bare ett er riktig eller mest riktig. Kandidaten har to
klokketimer (120 min) på å løse oppgavene. Det tillates ikke mer
enn åtte feil til sammen for å bestå. Fasit finner du på
www.fagbokforlaget.no.

PS: Dette heftet er ikke tilpasset den nye lærerplanen som kom i 2020.

Forfattere:
ISBN:
9788211028143
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
12
Persontransport. Testoppgaver 2