Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Pedagogisk psykologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Pedagogisk psykologi

Denne boka er den mest benyttede innføringsboka innenfor fagfeltet i USA, og er oversatt til flere språk. Bokas hovedfokus er den praktiske anvendelsen av innsiktene fra forskningen på læring, undervisning, kunnskap og barns utvikling og nettopp denne innfallsvinkelen er bokas store styrke. Teori og praksis settes i sammenheng; Woolfolk viser hvordan kunnskapen kan anvendes i skolehverdagen. Boka vil derfor være verdifull for:

lærerstudenter
pedagogikkstudenter
psykologistudenter
lærere i skolen
andre som studerer eller arbeider innenfor feltet

Boka har en leservennlig struktur og legger opp til en aktiv tilnærming fra leserens side. Pedagogisk psykologi tilsvarer den amerikanske originalen, bortsett fra at 4 kapitler som er mindre relevante for norske studenter, er tatt ut.

Anita Woolfolk Hoy er professor i pedagogikk ved Ohio State University. Hun har utgitt flere bøker og publisert en lang rekke tidsskriftartikler. Hun har lederverv i The American Educational Association og American Psychological Association, og er redaktør for tidsskriftet Theory Into Practice.

«Anita Woolfolk s readability, approach, and coverage are exactly why I use her book.» - Dr. Nancy F. Knapp, University of Georgia

«Woolfolk is one of the most comprehensive textbooks on Educational Psychology The level of writing and presentation of ideas are very reader-friendly.» - Dr. Cheryl C. Durwin, Southern Connecticut State University

«Med Woolfolk på norsk har vi fått et solid redskap for å minske gapet mellom teori og praksis.» - Tove Pettersson, Pedagogisk institutt, NTNU

Forfattere:
ISBN:
9788251918633
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
480
Pedagogisk psykologi