Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Pandemi og krisepsykologi
Psykososiale utfordringer og støttetiltak

Koronapandemien har vist oss at inngripende smittetiltak og nedstenginger av samfunn har store psykososiale konsekvenser. Denne boken gir en praksisnær beskrivelse av aktuelle psykososiale utfordringer og tilhørende støttetiltak under en pandemi. Boken er delt i tre hoveddeler. Første del gir en generell innføring i hva en pandemi er, og hva den kan medføre av psykososiale reaksjoner. 

Her gjennomgås også generelle psykiske, sosiale og fysiske støttetiltak. Andre del beskriver utfordringer og støttetiltak til spesielt sårbare grupper, som barn, ungdom, eldre og syke, innvandrere og flyktninger. Et eget kapittel er viet sorg under en pandemi. Tredje del omhandler arbeidslivet ut fra et leder- og arbeidstakerperspektiv. Her behandles også de spesielle utfordringene som gjelder yrkesgruppen helsepersonell. 

Pandemi og krisepsykologi er relevant for studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger og for helsepersonell, lærere og ledere på ulike nivåer.

Professor May Aasebø Hauken og spesialist i klinisk psykologi / seniorrådgiver Unni Marie Heltne er bokens redaktører. Begge er ansatt på Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. De har lang klinisk erfaring og forsker på psykososiale konsekvenser og støtte i ulike krisesituasjoner.  
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245035087
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
199
Pandemi og krisepsykologi