Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
PC-bruk 1
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
689,-

PC-bruk 1
For høyskoler og universiteter

PC-bruk 1, 6. utgave baserer seg på Windows 7 og Office 2010.

PC-bruk 1 lærer deg å løse oppgaver mer effektivt ved hjelp av en datamaskin. Boken forutsetter ikke kunnskaper i databehandling utover pensum i den videregående skole. Den kan også brukes som innføringsbok for PC-brukere som ikke har erfaring med Windows-miljøet.
Operativsystem: Kapitlet beskriver hvordan du kommuniserer med Windows.
Tekstbehandling: Du lærer å utforme brev og rapporter profesjonelt i Word.
Regneark: Du får innføring i modellbygging med Excel og råd om hvordan du bygger modeller slik at de er egnet for analyse av usikkerhet.
Presentasjon: Her lærer du å strukturere og utforme en presentasjon i PowerPoint.
Integrering: Kapitlet forklarer hvordan du utveksler objekter mellom Word, Excel og PowerPoint.
Internet: Du får en innføring i å utforske World Wide Web, utveksle elektronisk post og bygge nettsider.

PC-bruk 2 behandler makroprogrammering i Excel (Visual Basic) og databasehåndtering med Access, samt strukturert programmering, datamodellering og utvikling av aktive nettsider.

Anna Mette Fuglseth er professor og dr. oecon. fra Norges Handels-høyskole. Hun forsker og underviser i informasjonsbehandling og utforming av informasjonssystemer. Hun er spesielt opptatt av IT-støtte til ledelsen i oppgaver som er preget av kompleksitet og usikkerhet, og av hvordan forretningssystemer kan bidra til økt effektivitet i forretningsorganisasjoner.

Jan Vidar Håtuft er doktorgradsstipendiat ved Norges Handelshøyskole og forsker og underviser i informasjonsbehandling og informasjonssystemer. Han er utdannet dataingeniør fra Høyskolen i Bergen og har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.

Trond Vegard Johannessen er universitetslektor og har en cand.merc.-grad fra Norges Handelshøyskole. Han har flere års erfaring fra undervisning i informasjonsbehandling og informasjonssystemer og forsker på hvordan bruk av informasjonsteknologi påvirker ledelsesbeslutninger.

Forfattere:
ISBN:
9788245011234
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
370
PC-bruk 1