Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
Forfattere:
ISBN:
9788245036015
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
430
Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
en klinisk og juridisk innføring

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, at deres kunnskap blir lyttet til og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. 

Helsepersonell har også et ansvar for å ivareta pårørende og å se familiens situasjon som helhet, inkludert det å sørge for at barn som pårørende får nødvendig informasjon og tilstrekkelig oppfølging. 

Om tredje utgave:
Boken gir en bred innføring i det kliniske og juridiske kunnskapsgrunnlaget for arbeid med pårørende i helse- og omsorgstjenesten i Norge i dag. Denne utgaven er gjennomgående oppdatert, og utvidet med hensyn til barns rettigheter som pasient i helsetjenesten.  Boken inneholder en rekke praktiske eksempler.

Målgruppen for boken er studenter som tar helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå. Den vil være relevant for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre som yter tjenester til pårørende, inkludert arbeids- og velferdsetaten. 

Det er vårt håp at også pårørende og deres organisasjoner kan ha nytte av denne boken.  


Kari Bøckmann er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider i Helse Nord RHF. 
Alice Kjellevold er professor emerita, dr. juris ved Universitetet i Stavanger.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
649,-