Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
På spor etter lek
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

På spor etter lek
Lek under moderne vilkår

Hva forstår vi med  barns lek? Og hva slags vilkår har leken i dag?
Det eksisterer svært ulike oppfatninger om lekens rolle og betydning. Mens noen fokuserer på lekens verdi for barns utvikling og læring, er andre mer opptatt av lekens egenverdi. 

I denne boka samles svenske, danske og norske forskere med det som mål å vise lekens mangfold. De skriver med utgangspunkt i ulike faglige ståsteder og tradisjoner. Forfatterne ønsker å inspirere aktører i det barnehagepedagogiske forsknings- og utdanningsfeltet til bedre å forstå lekens vesen og betydning for barn. Blant noen av temaene som belyses er lek og identitet, lek og etikk, leketøyets muligheter, lekens egenverdi, lekestemning, tilrettelegging for lek, bevegelseslek, kjønnsperspektiv på lek og lekens paradoks.

Alle bidragene er forskningsbaserte og praksisnære. I boka bidrar noen av Skandinavias fremste lekforskere: Lars-Erik Berg, Eva Stai Brønstad, Merete Lund Fasting, Eva Johansson, Helle Skovbjerg Karoff, Ole Fredrik Lillemyr, Geir Olaf Pettersen, Torben Hangaard Rasmussen, Nina Rossholt, Einar Sundsdal, Monica Volden, Ditte Winther-Lindqvist, Elin Eriksen Ødegaard, Margareta Öhman og Maria Øksnes.

Torben Hangaard Rasmussen er pedagog og forfatter av flere bøker, bl.a. Orden og kaos – Elementære grundkræfter i leg (1992) og Kroppens filosof – Maurice Merleau Ponty (1995). Han skriver for tiden på en bok med tittelen Melankoliens fænomenologi. 

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232102020
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
På spor etter lek