Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
På skattejakt i fortellingsuniverset
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
249,-

På skattejakt i fortellingsuniverset
Fortelling i religionene

På skattejakt i fortellingsuniverset tar leseren med på en spennende skattejakt i
religionenes fortellingsunivers. Noen av fortellingene fungerer som mønsterfortellinger
for andre fortellinger i kulturen, og som tolkningsnøkler for forståelser av virkeligheten.
Boka drøfter hvordan fortellinger påvirker identiteten i vår pluralistiske og postmoderne
tid.


Religionenes fortellinger er spennende og utfordrende, og har potensial både til å
inkludere og ekskludere. Fortellerens ståsted kan resultere i ulike konstruksjoner av
«ondskapens akse» og i et verdiladet motsetningsforhold mellom «vi» og «de andre»,
mellom ulike folkeslag, mellom kvinne og mann.


Hvordan kan fortellinger fra kristendom, islam, hinduisme og andre religioner få
betydning for dem som hører fortellingen? Kan fortellingene oppfattes på forskjellige
måter? Forfatterne viser hvordan fortellinger fra enhver religion kan engasjere leseren på
ulike måter, og gir konkrete eksempler på hvordan man kan jobbe med fortellinger i et
dialogperspektiv.


Halldis Breidlid er førstelektor og Tove Nicolaisen er professor ved
grunnskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. De har jobbet med fortelling
i religionene og fortelling i KRLE-faget i mange år, og har skrevet bøker og artikler om
dette temaet.


KRLE-biblioteket:
På skattejakt i fortellingsuniverset er en del av KRLE-biblioteket, det nye
pensumalternativet innenfor KRLE-faget. Her har vi invitert ledende fagfolk som kjenner
målgruppen godt, til å skrive om fagområder de har arbeidet mye med. KRLE-biblioteket
er også nyttig for lærere i grunnskolen og andre som interesserer seg for emner innenfor
religion, livssyn og filosofi. Fagredaktør for serien er Olav-Kansgar Straum

Forfattere:
ISBN:
9788245003369
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
98
På skattejakt i fortellingsuniverset