Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Organisasjonsanalyse, e-bok
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
429,-

Organisasjonsanalyse, e-bok

Organisasjonsanalyse gir en oversikt over grunnleggende teoretiske tilnærminger til organisasjonsforståelse og en innføring i hvordan innsamling og tolkning av data kan organiseres og gjennomføres ved bruk av en helhetlig og systemisk analysemodell.

Organisasjoners kvaliteter og prestasjoner er avgjørende for hvordan samfunnet fungerer, og for hvordan mennesker har det – som arbeidstakere, elever, klienter og som samfunnsborgere.

Å forstå organisasjoner er en forutsetning for å lykkes med å lede og utvikle dem, slik at de presterer bedre og bruker ressursene – arbeidskraft, kapital, råvarer og energi – på en best mulig måte. God forståelse forutsetter analyse som bygger på data om tilstanden i organisasjonen, og på begreper, modeller og teorier som gjør det mulig å tolke data på en slik måte at de gir oversikt og mening.
Målgruppen for boken er både praktikere og teoretikere – ledere, forskere og studenter.

Per Morten Schiefloe er dr.philos., seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og professor emeritus i sosiologi. Han har lang erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid i private og offentlige organisasjoner, og har i mange år vært fagansvarlig for etter- og videreutdanning i organisasjon og ledelse ved NTNU.
Forfattere:
ISBN:
9788245039757
Utgitt:
Utgave:
1
Organisasjonsanalyse, e-bok