Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
fagfornyelsen Ordriket 7A Elevbok, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
179,-

Ordriket 7A Elevbok, Brettbok
Norsk for barnetrinnet

I elevbøkene for 7. trinn arbeider elevene med temaer og tekster med ulik vanskegrad og i ulike sjangre. Kapitlene er delt inn i fire riker: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket øver leseferdighetene. I tekstarbeidet kan elevene utforske og reflektere over fiksjon og virkelighet, identitet, språk og kreativitet.
Hvert kapittel har et utvalg med lesestrategier som skal trene elevene i kritisk og analytisk lesing.
Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter.
Språkriket inneholder grammatikk- og rettskrivingsoppgaver.
Skriveriket øver skriveferdighetene. Hvert kapittel presenterer en skrivestrategi som letter arbeidet med skrivingen.

Elevboka finnes også i digital utgave.
Supplerende oppgaver finnes på ordriket.no og i kopioriginalene i lærerveiledningen.
Les mer på fagbokforlaget.no
Forfattere:
ISBN:
9788211048943
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
288
Trinn:
7
Ordriket 7A Elevbok, Brettbok