Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordrett
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
269,-

Ordrett
Ordliste for barnesteget nyn

Ordrett Ordliste for barnesteget er fagleg og pedagogisk lagd
til rette for barnesteget i grunnskulen. Ordlista har

- god alfabetstøtte for eleven
- fulle bøyingsformer
- synonym, ordforklaringar og bruksdøme
- historia bak bokstavane
- særskild omtale av samiske bokstavar
- interessevekkjande rutetekstar om språklege emne
- oppdatert ordutval
- historiske og geografiske namn
- forkortingar i sjølve ordlista

Ordlista er revidert etter ny rettskriving 2012.

Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden har lang røynsle
frå skule og lærarutdanning og har gitt ut ordlister og lærebøker for fleire
skuleslag. Dei har bakgrunn frå normeringsarbeid i Språkrådet.

Forfattere:
ISBN:
9788245012958
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
266
Ordrett