Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordenstjeneste
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Ikke i ordinært salg
629,-

Ordenstjeneste

 I denne læreboka får studentene en teoretisk og praktisk innføring i operativ polititjeneste og kunnskap om politiets rolle i samfunnet. Teksten er knyttet opp mot relevante lover, forskrifter og instrukser, og forfatteren gir praksisnære eksempler fra situasjoner tjenestepersonen treffer på i sitt virke.

Forfattere:
ISBN:
9788241207334
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
279
Ordenstjeneste