Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ord og begreper i klasserommet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Ord og begreper i klasserommet

Det nye læreplanverket understreker hvor viktig det er å skape sammenheng i fag og på tvers av fag. Elevene skal oppleve at det de lærer, er relevant, og at de får mulighet til å lære i dybden. Ord- og begrepsopplæring med tydelig progresjon hjelper elevene til å systematisere kunnskap.

Målet med denne boken er å tilby en faglig solid og innholdsrik verktøykasse; en bruksbok som presenterer arbeidsmåter der det å reflektere, leke, undre seg over og å samle på ord er sentralt, og som samtidig begrunner faglig hvorfor det er viktig å samtale om ord og begreper sammen med elevene.

Bokens mest sentrale kapittel inneholder en idébank med 34 ulike aktiviteter som er egnet i arbeidet med ord og begreper i klasserommet. Aktivitetene og tilnærmingsmåtene er forskjellige, slik at elevene får varierte erfaringer med ordene og deres bruksområde – tverrfaglig. I kapitlet om ordlæring i et begynnerperspektiv beskrives barns forutsetninger for å lære ord og hvordan ordform, funksjon og bruksmønster spiller en rolle når barn utvider ordforrådet sitt. Det blir også løftet frem utfordringer og muligheter knyttet til elever med norsk som andrespråk. 

Boken er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for lærere i skolen. Studenter i barnehagelærerutdanningen vil også ha god nytte av boken. 


Bokens redaktører og forfattere er Gro Ulland og Renate Jensen. Magnhild Selås, Cecilie Hamnes Carlsen og Edit Bugge har gitt verdifulle bidrag til boken.


Gro Ulland er førstelektor i norsk ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet.

Renate Jensen arbeider som rådgiver i Etat for skole i Bergen og som timelærer i matematikk ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245025125
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
187
Ord og begreper i klasserommet