Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Oppfølgingsarbeid i Nav
Sosialt arbeid på Nav-kontoret

Det er mange oppgaver som skal ivaretas ved et Nav-kontor. Blant de viktigste er å drive relasjonelt arbeidsrettet oppfølgingsarbeid. I denne boka undersøker forfatteren hvordan sosialfaglig kunnskap kan ramme inn det faglige arbeidet som Nav-veilederen bedriver.

Boka er en introduksjon til forvaltningsarbeidet og brukeroppfølgingen i Nav. Den ser nærmere på sentrale elementer ved Navs faglige arbeid i møte med enkeltbrukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Å medvirke til at alle som kan og vil, får mulighet til å delta i arbeidslivet på egne premisser, har alltid vært en del av sosialt arbeids mandat. Boka viser hvordan sosialt arbeids teorigrunnlag og metode kan bidra til en helhetlig og systemisk problemforståelse innenfor oppfølgingsarbeidet. 

Boka retter seg først og fremst mot studenter ved sosialfaglige studieretninger, men kan med fordel også leses av studenter fra beslektede studieretninger som ønsker å lære mer om Nav. Boka egner seg også for personer som allerede jobber i Nav og som ønsker å utvikle seg som Nav-veiledere og profesjonelle yrkesutøvere.

Hanne Glemmestad er sosionom med en mastergrad i velferdspolitikk. Hun sitter i politisk ledelse i FO, hvor hun er leder for profesjonsrådet for sosionomene. Hun har for tiden permisjon fra stillingen som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun også var studieleder ved sosionomstudiet. Glemmestad er særlig interessert i sosialt arbeids fag- og forskningsfelt, med hovedvekt på temaer knyttet til arbeidsinkludering, Nav og kommunal sosialtjeneste. Hun er medredaktør av boka Arbeidsinkludering i sosialt arbeid (Fagbokforlaget, 2019) og er en mye brukt foredragsholder om temaet sosialt arbeid i Nav.

Forfattere:
ISBN:
9788245024258
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
266
Oppfølgingsarbeid i Nav