Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
739,-

Oppdag naturen
Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanning

Naturfag er et spennende fag å undervise i. Vi har store muligheter til å variere undervisningen i klasserommet med både teoretiske og praktiske aktiviteter, og vi kan la elevene utfolde seg i det store klasserommet som naturen er.

I de nye nasjonale retningslinjene for naturfag i lærerutdanningen står det at faget skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i naturfag. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon. Oppdag naturen, 2. utgave bygger på disse retningslinjene. 

Boka er oppdatert etter fagfornyelsen. Innledningsvis beskrives pedagogiske og didaktiske innfallsvinkler til naturfag i klasserommet og ute i naturen, og disse er helt nyskrevet i denne andre utgaven. Boka beskriver også kjerneelementene i naturfag og er forsterket med et fornyet kapittel om bærekraft.

I tittelen Oppdag naturen ligger et ønske om å gi lærere gode faglige kunnskaper i biologi. Samtidig er det en oppfordring til å ta elevene med ut i naturen for at de skal oppleve og gjøre erfaringer i nærkontakt med planter og dyr.

Cellebiologi, økologi og evolusjon er presentert. Vanlige norske biotoper er behandlet grundig. Sopp, planter og dyr er beskrevet i egne kapitler. Viktige miljøproblemer er belyst med forslag til undervisning for en bærekraftig utvikling. Organsystemer er beskrevet, og det er et eget kapittel om helse og livsstil. 

For hvert kapittel er det satt opp læringsmål for studenten og forslag til praktiske læringsaktiviteter for grunnskoleelever.

Bokas forfattere er Per Ivar Kvammen, Sigmund Lie, Gunnar Christian Nyhus, Trond Vidar Vedum og Torbjørn Ødegaard. Alle forfatterne har tilknytning til Høgskolen i Innlandet.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788245036893
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
557
Oppdag naturen