Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Omsorgsarbeidets sosiologi
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Omsorgsarbeidets sosiologi

Omsorgsarbeidets sosiologi utforsker forholdet mellom profesjon og profesjonsutøvelse med utgangspunkt i sosiologiske teorier. Forfatterne belyser omsorgsarbeidets mangfoldighet og skiftende betydninger i ulike helse- og omsorgsfelt. Boken presenterer en rekke begreper og perspektiver som anvendes i analyser av sykepleie, eldreomsorg, barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og velferdskommunen.

Omsorgsarbeidets sosiologi diskuterer omsorgens betydning og organisering og går nærmere inn i begreper som håndverksrasjonalitet, usynlig arbeid, profesjonelle handlinger, hverdagsresponsivitet og omsorgsrasjonalitet.

Boken henvender seg til studenter og praktikere innen helse- og sosialfag, men kan leses av alle med interesse for omsorgsfeltet.

Cecilie Basberg Neumann, Nina Olsvold og Tove Thagaard har delt på redaksjonsarbeidet, og de representerer ulike utdanningsinstitusjoner i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245016307
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Omsorgsarbeidets sosiologi