Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Omsorg i barnehagen
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
359,-

Omsorg i barnehagen

Omsorg, lek, læring og danning er kjernebegreper i barnehagepedagogikken, men har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I politiske dokumenter er begrepet omsorg lite vektlagt, og selv i forskning og faglitteratur er det lite utforsket. På bakgrunn av den grunnleggende, men selvfølgelige, rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Derfor er det nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen.
 
Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse.

Denne andre utgaven er oppdatert med nyere forskning og føringer i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 
Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Forfattere:
ISBN:
9788245047769
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
222
Omsorg i barnehagen