Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Om lærerrollen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Om lærerrollen
Et kunnskapsgrunnlag

I juli 2015 satte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspertgruppe for å se på lærerrollen. Ekspertgruppas mandat var som følger:

«Formålet med å sette ned en ekspertgruppe om lærerrollen er å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en framtidig lærerrolle, lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles.»

Ekspertgruppa har sett på lærerrollens utvikling over tid og hva som kjennetegner den i dag. Til grunn for arbeidet ligger analyser av eksisterende forskning, av forskjellige typer datasett og av utredninger og politiske styringsdokumenter. Gruppa har også gjennomfør en egen studie av lærerrollen der lærere og skoleledere er intervjuet om rollen.

Arbeidet munner ut i flere anbefalinger som kan bidra til utvikling av lærerrollen og til en profesjonalisering av lærere i framtiden.

Ekspertgruppas sammensetning:

Berit Askling, Thomas Dahl (leder), Kåre Heggen, Lise Iversen Kulbrandstad, Torunn Lauvdal, Sølvi Mausethagen (sekretær), Lars Qvortrup, Kjell G. Salvanes, Kaare Skagen, Siw Skrøvset og Fredrik W. Thue.

Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788245021004
Utgitt:
Utgave:
1
Om lærerrollen