Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nyansattes organisasjonssosialisering
Forfattere:
ISBN:
9788245025958
Utgitt:
Utgave:
1
Gå til ressurs
Nyansattes organisasjonssosialisering

Nyansattes organisasjonssosialisering
Nettressurs

På denne siden kan emneansvarlige og faglærere laste ned forelesningsmateriell til læreboken Nyansattes organisasjonssosialisering av Cathrine Filstad.

PowerPoint-filen inneholder figurer og tabeller fra læreboken.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
0,-