Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ny i Noreg Tekstbok (2023), d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
249,-

Ny i Noreg Tekstbok (2023), d-bok
A1 - A2

Ny i Noreg er eit begynnarverk i norsk berekna på vaksne innvandrarar. Verket følger Læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021), og det dekker måla i læreplanen på nivå A1 og A2.

Ny i Noreg er gjennom fleire tiår eit av dei mest brukte læreverka i andrespråksopplæringa. Læreverket består av 18 leksjonar der deltakarane arbeider parallelt med språkfunksjonar, grammatikk og uttale gjennom praksisnære og gjenkjennelege kommunikasjonssituasjonar. 

Gølin Kaurin Nilsen har revidert og vidareutvikla Gerd Mannes tankar om språkopplæring ut frå ein kommunikativ og bruksbasert undervisningsmodell. Nilsen har lang undervisningserfaring innan språkopplæring for innvandrarar og har medverka til fleire læreverk, blant anna Norsk no!, På nivå, Nøkler til Norge, Klart det! og Mer norsk.

Ny i Noreg består av 
  • Tekstbok 
  • Arbeidsbok 
  • Nettressurs for deltakar og lærar
Forfattere:
ISBN:
9788211047960
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
280
Trinn:
A1, A2
Ny i Noreg Tekstbok (2023), d-bok