Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norskfaget mellom fortid og framtid
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Norskfaget mellom fortid og framtid
Scene og offentlighet


Hva skal kjennetegne framtidas norskfag? Jon Smidt diskuterer fagets muligheter og verdi i denne perspektivutvidende boka.

Debatten om norskfaget har til dels vært preget av steile fronter. Forfatteren av denne boka er talsmann for en radikal estetikk i norskfaget. Han understreker verdien av kollektivt tekstarbeid og viser hvordan dette arbeidet kan ha betydning for utviklingen av identitet, kunnskap og kultur. Norskfaget utgjør både en scene og et kulturverksted for elever og lærere, hvor kultur skapes, utfordres og forandres.

Boka presenterer en helhetlig forståelse av norskfaget, der det sentrale er at faget både handler om og handler gjennom ytringer i tid og rom, på ulike sosiale scener og i ulike sjangrer, og der danning innebærer å kunne plassere seg i tid og rom, møte det nye og fremmede og se det kjente i et nytt perspektiv. Didaktiske refleksjoner er belyst med mange eksempler fra undervisning.

Bokas målgrupper er norsklærere på alle nivå, lærerstudenter, lærerutdannere, politikere og alle andre som er opptatt av skole, språk og litteratur.

Jon Smidt er professor emeritus i norskdidaktikk ved NTNU. Han har lang undervisningspraksis fra videregående skole, universitet og høgskole, og har forsket på litteraturresepsjon, litteraturarbeid, skriving og skriveopplæring.    

Forfattere:
ISBN:
9788245022803
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
168
Norskfaget mellom fortid og framtid