Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norske hytter i endring
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251927901
Utgitt:
Utgave:
1
Norske hytter i endring

Norske hytter i endring
Om bærekraft og behag

Hytta er et fristed, et familiested og en måte å være i naturen på - men den kan også være en stressfaktor, et strengt regulert sosialt felt og et økende miljøproblem.

- Hva kan hyttelivet fortelle om samspillet mellom samfunn og teknologi?
- Hvordan påvirkes det moderne hyttelivet av muligheten til å drive et aktivt friluftsliv?
- Hva er drivkreftene bak hytteutviklingen
- Hvilke konsekvenser skaper de nye fritidsboligene for naturen, for samfunnet rundt og for måten vi lever på?

Denne boken diskuterer disse spørsmålene. Engasjerte forskere fra mange fagfelt utforsker våre oppfatninger om den norske hytta, motsetningene som kan oppstå mellom dem, og hvordan vi kan forstå forholdet mellom hytter, miljø og samfunnsutvikling bedre.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
409,-