Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Norske blomsterenger
Forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel

Å etablere blomsterenger med de gamle norske slåttemarkene som forbilder er viktig. Dette både for å ta vare på viltvoksende markblomster samt bedre forholdene for ulike pollinatorer i landskapet. Norge er et variert og langstrakt land med et mangfold av slåttemarker hvor en kan hente inspirasjon og informasjon.

Ved etablering av blomsterenger er det viktig å ta hensyn både til hvilke slåttemarker og hvilke markblomster som er vanlige i ulike områder, og til økologiske forhold blomsterengene skal etableres under. Boken presenterer forbildeenger i ulike regioner, og gir også råd om hvilke arter som bør velges hvor, hvordan en best etablerer en blomstereng, bruk av friskt plantemateriale eller høy, frøinnsamling samt hvordan de nyetablerte blomsterengene skal skjøttes.

Boken har blitt til ved et tett samarbeid mellom seks forskere, henholdsvis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Naturhistorisk museum ved universitetet i Oslo (UiO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Alle forfatterne har erfaring fra nyetablering ved hjelp av lokale donorenger, sammensetning og bruk av regionale frøblandinger og fra forsøk med utarming av grasarealer, plener og næringsrikt jordsmonn.

Boken vil være nyttig for allmennheten, grøntanleggsbransjen og landbruket.

Forfattere:
ISBN:
9788245041620
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Norske blomsterenger