Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norskdidaktikk
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
559,-

Norskdidaktikk

Hvordan bør vi undervise i norsk? Og hva skal elevene lære? Slike spørsmål er rammen for norsklærerens arbeidshverdag.

Norskdidaktikk er en helhetlig og oppdatert innføring i fagdidaktikk for norskfaget. Henning Fjørtoft presenterer sentrale teorier om undervisning og læring i norsk og viser hvordan faget kan organiseres for å fremme læring og motivasjon for alle elever.

Norskfaget er det største av de humanistiske fagene i skolen, og Fjørtoft legger stor vekt på språk- og litteraturundervisning. Han gir en innføring i begrepet literacy, og dekker sentrale områder som lesing, muntlighet, litteraturundervisning og skriving. Praktisk orienterte kapitler om læringsstrategier, planlegging og vurdering gir gode tips til undervisningen. Boken har et eget kapittel om flerspråklighet.

Norskdidaktikk omhandler undervisning i norskfaget fra 5. til 13. trinn i skolen.

Henning Fjørtoft er førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU og har tidligere undervist i grunnskole og videregående opplæring. Fjørtoft har deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter i skolen. Doktorgradsavhandlingen hans handlet om den danske lyrikeren Inger Christensen og hans forrige bok var Effektiv planlegging og vurdering (Fagbokforlaget, 2009).

«Boken är som helhet en bragd och en verklig gåva till modersmålslärare i Norden.» Arena

Forfattere:
ISBN:
9788245014129
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
336
Norskdidaktikk