Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk no! Lydbok Nynorsk utgåve
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

CD

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Norsk no! Lydbok Nynorsk utgåve
Norsk og samfunnskunskap for vaksne innvandrarar, spor 2, nivå A1-A2

NORSK NO! er eit begynnarverk i norsk som andrespråk. Verket er laga for vaksne innvandrarar som følgjer opplæringa på spor 2 med langsam til middels progresjon. Verket dekkjer nivåa A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og leier fram til Norskprøve 2. NORSK NO! fokuserer på handlingskompetanse. Språk skal lærast for å brukast, og det blir lagt vekt på språkhandlingssituasjonar, kommunikasjon og ordforråd. Framstillinga ligg nær opp til kvardagen til innvandrarane, med realistiske situasjonar og nyttige sjangrar. Verket har ei arbeidsbok for kvart nivå, A1 og A2. Arbeidsbøkene er nær knytte til tekstboka.Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld har lang undervisningserfaring med språkopplæring for innvandrarar. Nilsen har også revidert den siste utgåva av Ny i Norge og skrive oppfølgjaren Nøkler til Norge. Læreverket består av:• Tekstbok (bm og nyn)• Lydbok (bm og nyn)• Arbeidsbok 1 (A1) (bm og nyn)• Arbeidsbok 2 (A2) (bm og nyn)• Øvinger i lytteforståelse (bm)• Lærerveiledning (bm)• Plakat med spørreord på flere språk (bm)• Nettressurs: www.fagbokforlaget.no/norskna (bm)• Ordlister på flere språk (bm)
Forfattere:
ISBN:
9788211014030
Utgitt:
Utgave:
1
Norsk no! Lydbok Nynorsk utgåve