Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk nå! Tekstbok (2016), Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
279,-

Norsk nå! Tekstbok (2016), Brettbok
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Fortsatt karakteriseres verket av bet bilderikt univers med autentiske fotografier som brukes aktivt i språkopplæringen. Det åpner for aktiv kommunikasjon tidlig i opplæringsløpet. Framstillingen er virkelighetsnær, relevant og engasjerenede for deltakerne. Verket følger en rolig og trygg progresjon med gradvis innføring av vokabular og språkfunksjoner. Norsk nå! omfatter mange og varierte oppgaver og et rikt differensieringsmateriell som passer til opplæring i sammensatte klasser. I tillegg til mange muntlige øvinger får deltakerne støtte og trening i skriftlig produksjon. Tekstene favner fra dialoger og nyttesjangre til sammenhengende tekster og dikt eller sanger.

Hva er som før?
 • Fortsatt bilderikt univers som gir unik språkstøtte
 • Fortsatt rolig progresjon og mye repetisjon
 • Fortsatt fokus på muntlig aktivitet og kommunikasjon
Hva er nytt?
 • Modernisert uttrykk og tematikk
 • Enda bedre differensieringmuligheter og flere oppgaver
 • Flere lesetekster og støtttet skrivetrening
 • Oppdatert til gjeldende læreplan
 • Mer arbeidsnorsk og mer digital kompetanse
 • Forenklet komponentsammensetning
 • Ny og større nettressurs for deltakere og lærere
Norsk nå! består av: 
 • Tekstbok 
 • Arbeidsbok A1 
 • Arbeidsbok A2 
 • Lydbok (CD finnes også digitalt)
 • Øvinger i lytteforståelse (Kopioriginaler og CD, finnes også digitalt) 
 • Nettressurs med gratis oppgaver (også mulighet for å kjøpe lydstoff og d-bok)
 • Nettressurs for lærere
 • Digital utgave av tekstboka med lydbok og ordlister (d-bok)
 • Ordlister på 18 språk: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, amharisk, polsk, litauisk, russisk, spansk, fransk, tysk, kinesisk, thai, tyrkisk, persisk, pashto, kurdisk sorani og kurdisk kurmanji
 • Trykt utgave av lærerveiledningen (i salg høst 2016)
 • Plakat med spørreord på flere språk
Forfattere:
ISBN:
9788211025326
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
320
Norsk nå! Tekstbok (2016), Brettbok