Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Norsk lavflora
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 25.04.2023
559,-

Norsk lavflora

Norge har en svært rik og variert lavflora, også sett i et internasjonalt perspektiv. Boka gir en innføring i lavenes biologi. Hovedformålet er å presentere et representativt utvalg av norske lavarter.

Denne utgaven er betydelig utvida og har fargebilder og korte beskrivelser av mer enn 500 lavarter. Navnsetting og slektskapsforhold er oppdatert. Boka er ment for alle som er interessert i norsk natur og miljø, og vil være nyttig i undervisning og forvaltning. 

Håkon Holien (dr.scient.) er førsteamanuensis i botanikk ved Nord Universitet, Steinkjer. Han er også konservator ved lav- og soppherbariet, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim.

Tor Tønsberg (dr.philos.) er professor emeritus og konservator ved lavherbariet, De naturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 
Forfattere:
ISBN:
9788245044362
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
224
Norsk lavflora