Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk jordbrukspolitikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Norsk jordbrukspolitikk
Handlingsrom i endring

Temaet i boken er endringer i myndighetenes handlingsrom for utforming av norsk jordbruks- og matpolitikk de siste årene og i tiden fremover. Handlingsrommet er i boken begrenset av fire vegger for jordbrukspolitikken: naturgitte forhold, teknologi, markedsforhold samt politiske og økonomiske rammer.

Den bærende idéen i boken er at handlingsrommet for norsk jordbrukspolitikk i liten grad kan påvirkes av jordbrukspolitikerne selv.

Boken viser at handlingsrommet fortsatt er stort nok for å føre en ambisiøs norsk jordbrukspolitikk. Men stadige endringer i handlingsrommet krever endringer i virkemiddelbruk og det å se nye muligheter. Boken fremmer kunnskap om det fremtidige jordbrukspolitiske mulighetsområdet snarere enn å argumentere for en bestemt politikk innenfor dette området.

Boken er skrevet av ledende forskere innen natur- og samfunnsvitenskap på matområdet. Den egner seg for politikere, forskere, studenter, ansatte innen offentlig forvaltning, næringsliv og interesseorganisasjoner, og andre med interesse i jordbrukspolitikk.

Forfattere:
ISBN:
9788245017434
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
290
Norsk jordbrukspolitikk