Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk fysikalsk medisin
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 009,-

Norsk fysikalsk medisin

3. utgave av Norsk fysikalsk medisin er gjennomrevidert og oppdatert. Boka har en generell og en spesiell del. Den generelle delen omtaler muskel- og skjelettplagenes omfang og kostnader og gir en kortfattet oversikt over basalkunnskap om sener, ligamenter, ledd, brusk, muskulatur og smerte. Den kliniske undersøkelsen med anamnese og spesifikke undersøkelser omtales i detalj i et eget kapittel og suppleres av et nytt kapittel om bildediagnostikk. Ulike former for funksjonsvurdering beskrives, og de vanligst brukte generiske og sykdomsspesifikke skjemaer gjengis.I den spesielle delen omtales kroppens regioner. Her beskrives regionenes funksjonelle anatomi samt spesifikke symptomer og aktuelle spesialundersøkelser i regionen. I disse kapitlene presenteres sykdommene med diagnostiske kriterier og eventuelle behov for supplerende undersøkelser. Naturlig forløp og prognose gås gjennom, og det gis konkrete behandlingsforslag for hver enkelt tilstand. De spesielle plagene som oppstår hos barn og ungdom, omtales i et eget kapittel. Kapitlene om muskelsmerter og subjektive helseplager er en innføring i dette komplekse feltet og er ment å gi økt forståelse for følelsenes og tankenes betydning for smerter fra bevegelsesapparatet. Konkrete behandlingsteknikker og praktisk håndtering foreslås også.Norsk fysikalsk medisin er ment å være en basisbok med tanke på grunnkunnskap om bevegelsesapparatet og egner seg derfor godt for studenter i alle faggrupper som arbeider med pasienter med plager fra muskel- og skjelettsystemet. God basiskunnskap er viktig for å kunne stille riktige diagnoser. I boken er det lagt vekt på forekomst, funksjonsvurdering og sammenheng mellom fysiske endringer, smerte, følelser og tanker. Det er gjort for å få leseren til å forstå at fysiske endringer alene sjelden forklarer langvarig smerteopplevelse og funksjonssvikt. Dette gjør boken egnet også for allmennleger og spesialister som behandler muskel- og skjelettplager.Niels Gunnar Juel er overlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus. Han har arbeidet med fysikalsk-medisinske problemstillinger i en årrekke i samarbeid med andre medisinske spesialister som nevrologer, ortopeder, nevrokirurger og radiologer samt i tverrfaglige team med fysioterapeuter. Juel er svært erfaren som foredragsholder, underviser medisinstudenter og driver egen forskning. Han har også utgitt boken Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet på Fagbokforlaget i 2012 i samarbeid med ortoped Tom C. Ludvigsen og manuellterapeut Hans Petter Faugli. Denne boken er utgitt i samarbeid med Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og er skrevet av svært erfarne spesialister innenfor fagområdet, supplert av spesialister i radiologi.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245016642
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
360
Norsk fysikalsk medisin