Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk forsvarshistorie. Bd. 3
Forfattere:
ISBN:
9788251406185
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
348
Norsk forsvarshistorie. Bd. 3

Norsk forsvarshistorie. Bd. 3
Total krig, nøytralitet og politisk splittelse : 1905-1940

Norsk forsvarshistorie er i fem bind og tar for seg historien om Norges forsvar fra vikingtiden og frem til år 2000. Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen. Dette tredje bindet tar for seg de valg og utfordringer den øverste politiske og militære ledelse stod overfor i perioden 1905-1940. Har noter, litteraturliste og register.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
251,-