Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk forsvarshistorie. Bd. 2
Forfattere:
ISBN:
9788251406192
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
344
Norsk forsvarshistorie. Bd. 2

Norsk forsvarshistorie. Bd. 2
Profesjon, union, nasjon: 1814-1905

Norsk forsvarshistorie er i fem bind og tar for seg historien om Norges forsvar fra vikingtiden og frem til år 2000. Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen. Hovedtemaet i bind 2 er framveksten av en moderne norsk krigsmakt under unionstiden med Sverige, og hovedperspektivet er hvordan Forsvaret ble et profesjonalisert byråkrati for organisert voldsbruk underlagt statens politiske ledelse. Har noter, oversikt over forkortelser, litteraturliste og register.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
251,-