Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk forsvarshistorie. Bd. 1
Forfattere:
ISBN:
9788251405584
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
334
Norsk forsvarshistorie. Bd. 1

Norsk forsvarshistorie. Bd. 1
Krigsmakt og kongemakt : 900-1814

Norsk forsvarshistorie er i fem bind og tar for seg historien om Norges forsvar fra vikingtiden og frem til år 2000. Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen. Det første bindet tar for seg perioden fra rikssamlingen omkring år 900 og frem til 1814. Hovedperspektivene i fremstillingen spenner fra militærmaktens sentrale rolle i fremveksten av den norske middelalderen, via utviklingen av leidangen og hirden, til etableringen av en norsk hær under krigene på 1600-tallet. Militære forhold dominerte statens virksomhet under det meste av unionstiden med Danmark. Med litteraturliste og register.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
251,-