Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk for helse- og omsorgsarbeidere : grammatikk
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211005779
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
163
Norsk for helse- og omsorgsarbeidere : grammatikk

Norsk for helse- og omsorgsarbeidere : grammatikk
Norsk som andrespråk

Norsk for helse- og omsorgsarbeidere består av to bøker: tekstbok og grammatikk.

Bøkene er utarbeidet for bruk i norskopplæring av ufaglærte og faglærte helse- og omsorgsarbeidere på forskjellige kurs eller i videregående skole. Tekstene i tekstboka har helsefaglig innhold tilpasset dem som ikke har norsk som morsmål eller er svake i norsk. Boka gir praktisk informasjon og trening i forhold til situasjoner der det kreves kommunikasjonsferdigheter, som rapportskriving, lytting, samtale osv.

Tekstene er bygget opp som relativt korte, punktvise redegjørelser for ulike begreper og temaer knyttet til helse og omsorg. Til tekstene hører det ordforklaringer til vanskelig ord.

Tekstene er knyttet til følgende temaområder:
- Samfunn og arbeidsliv
- Kommunikasjon, etikk og holdninger
- Stell og pleie
- Enkel sykdomslære

Temaområdene er valgt ut på bakgrunn av ønsker og behov hos kursdeltakere.
Det er oppgaver til alle tekster.

Tekstboka krever visse forkunnskaper i norsk.

Format
Språk
Midlertidig utsolgt
Antall
355,-