Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk økonomi i det tyvende århundre
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
729,-

Norsk økonomi i det tyvende århundre

Boken analyserer den økonomiske utviklingen i Norge i det tyvende århundre med vekt på beskrivelse og forklaring av økonomisk vekst, strukturelle endringer og internasjonale og institusjonelle forhold. Årsakene til utviklingen drøftes fra flere ståsted.Det tyvende århundre kjennetegnes av sterk økonomisk vekst og velstand, store teknologiske endringer, vekst i offentlig sektor og forandringer i kommunikasjon og næringsstruktur. Endringene har slått ut i forandret yrkesstruktur, forbruksmønster, utdannelsesnivå, levestandard og levemønster. Norge har i perioden utviklet seg fra et industrielt til et postindustrielt samfunn. Internasjonalisering og senere globalisering har i økende grad vært en trend etter Andre verdenskrig.Boken passer som lærebok på universitets- og høgskolenivå.
Forfattere:
ISBN:
9788276747393
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
333
Norsk økonomi i det tyvende århundre