Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk økonomi i det tyvende århundre
Forfattere:
ISBN:
9788276747393
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
333
Norsk økonomi i det tyvende århundre

Norsk økonomi i det tyvende århundre

Boken analyserer den økonomiske utviklingen i Norge i det tyvende århundre med vekt på beskrivelse og forklaring av økonomisk vekst, strukturelle endringer og internasjonale og institusjonelle forhold. Årsakene til utviklingen drøftes fra flere ståsted.

Det tyvende århundre kjennetegnes av sterk økonomisk vekst og velstand, store teknologiske endringer, vekst i offentlig sektor og forandringer i kommunikasjon og næringsstruktur. Endringene har slått ut i forandret yrkesstruktur, forbruksmønster, utdannelsesnivå, levestandard og levemønster. Norge har i perioden utviklet seg fra et industrielt til et postindustrielt samfunn. Internasjonalisering og senere globalisering har i økende grad vært en trend etter Andre verdenskrig.

Boken passer som lærebok på universitets- og høgskolenivå.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
639,-