Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norges fiskeri- og kysthistorie I-V
Språk
Flerspråklig
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
2 499,-

Norges fiskeri- og kysthistorie I-V

Hva ville Norge vært uten kyst?

Gjennom det meste av vår historie har fisk og andre marine ressurser vært en sentral del av eksistens- grunnlaget for kystbefolkningen og en vesentlig inntektskilde for landet. Kystleia har vært den viktigste ferdselsåren. Sjøen har gitt mat på bordet, arbeid og inntekt, og den har formet levesett og tenkemåte for en ikke ubetydelig del av landets befolkning.

Norges fiskeri- og kysthistorie er den første nasjonale, helhetlige fiskeri- historien som er skrevet. Men dette er ikke bare en fremstilling av fiskerienes rolle og betydning. Det er også en fortelling om kysten og kystsamfunnene, om kystbefolkningens levemåte og kultur. Handlingen utspiller seg over flere tusen år, langs en 3000 kilometer lang kyst hvor storparten av landets befolkning har hatt sine liv og sine hjem. Verket er således et bidrag til forståelsen av Norge som en kystnasjon.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232101221
Utgitt:
Utgave:
1
Norges fiskeri- og kysthistorie I-V