Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norge i union på 1300-tallet
Språk
Flerspråklig
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 039,-

Norge i union på 1300-tallet
Kongedømme, politikk, administrasjon og forvaltning 1319-1380

Verket er både et innlegg i den historiske debatt og et oppslagsverk. Den kan danne grunnlag for videre dybdestudier og for en populærvitenskapelig nyvurdering av 1300-tallet. Verket er delt i to deler. Del 1 tar for seg kongefellesskapet med Sverige 1319 - 1350, mens del 2 beretter om det siste gam melnorske kongedømme 1350 - 1380. Bak i andre del av verket følger et person- og et stedsregister, samt et sammendrag på tysk. Illustrert med kart, tegninger og fotografier.

Forfattere:
ISBN:
9788251911177
Utgitt:
Utgave:
1
Norge i union på 1300-tallet