Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nordområdene - hva nå?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Nordområdene - hva nå?

Nordområdene er ett av de nye fyndordene i norsk politikk etter årtusenskiftet. Globalt snakkes det om kappløpet om Arktis, regionalt om Norge i geopolitisk krysspress mellom stormaktene i nord, og lokalt om forventningene til storsatsing i Nord-Norge. Alt dette er nordområdepolitikk.

Denne boken kommenterer kontaktflatene med Russland i nord samt havrettslige og geopolitiske utfordringer i området. Forfatterne stiller noen kritiske spørsmål, blant annet om det er riktig at Norge opprettholder betydelig økonomisk støtte til Russland nå når den russiske økonomien har kommet på fote, og landet igjen ruster opp i nord. De diskuterer grensene for hva som bør defineres som nordområdepolitikk på det innenrikspolitiske plan, og setter spørsmålstegn ved framstillingen av nordområdene som rettsløst åsted for stormaktenes politiske spill.

Boken egner seg godt som pensumbok i ulike samfunnsfag og som en introduksjon til temaet for alle som er interessert i nordområdespørsmål.

Forfattere:
ISBN:
9788251925051
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
151
Nordområdene - hva nå?