Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nordisk lærebok i audiologi
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
999,-

Nordisk lærebok i audiologi

Hørselssansen er den sansen vi bruker for å høre hva som blir sagt, for å oppfatte musikk, fuglesang, barneskrik, brannalarm – og en mengde andre forskjellige akustiske signaler i omgivelsene. Audiologi er læren om hørselen i all dens kompleksitet, og omfatter både medisinsk, teknisk og psykososial kunnskap.Denne boken dekker audiologien i dens fulle bredde, og egner seg som lærebok for alle som tar sin utdannelse innenfor hørselsomsorgen. I tillegg er den et egnet oppslags- og referanseverk for helsepersonell som arbeider innenfor hørselsomsorgen.Nordisk lærebok i audiologi er skrevet av en rekke spesialister fra de nordiske land under ledelse av en redaksjonskomité, og utgis med samme innhold i ulike språkopplag i de nordiske land. Arbeidet med å utarbeide boken er drevet som et prosjekt innenfor Nordisk Audiologisk Selskap med støtte også fra andre instanser: Nordisk Ministerråd og Oticonfondet, og i Norge fra Hørselshemmedes Landsforbund og Leverandørforeningen for helsesektoren, LFH-Hørsel.Einar Laukli er professor i Audiologi ved Universitetsykehuset Nord-Norge HF. Han er den norske representanten i redaksjonskomiteen med ansvaret for denne utgaven.
Forfattere:
(red.)
(Oversetter)
(Oversetter)
ISBN:
9788245004908
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
522
Nordisk lærebok i audiologi