Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Noch weiter fagnettsted
Forfattere:
ISBN:
9788211024220
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Noch weiter
Trinn:
VG3
Gå til ressurs
Noch weiter fagnettsted

Noch weiter fagnettsted
Tysk 3

Noch weiter er et komplett, heldigitalt læreverk i tysk III og tar form som et nyskapende og innholdsrikt fagnettsted. En oversiktlig og selvforklarende struktur gjør det enkelt å studere tysk uavhengig av hvor tyskundervisningen finner sted.

Med inspirerende tekster og filmer gir Noch weiter elevene en grundigere forståelse av det tyske samfunnet. De utvikler seg til trygge språkbrukere i ulike språksituasjoner, både muntlig og skriftlig. Grammatikken har en praktisk tilnærming med utgangspunkt i hva eleven trenger for å forstå, skrive og snakke selvstendig tysk.

I Noch weiter finner du

  • Både tradisjonelle og moderne tekster, i alle relevante sjangre
  • 40 nyinnspilte filmer som tar opp personlige og allmenngyldige temaer, både dagsaktuelle og historiske (filmene er tekstet)
  • Rikelig med varierte oppgaver og aktiviteter knyttet til fagstoffet
  • Artikler om samfunn, politikk og sentrale historiske begivenheter
  • Alle tekstene er innlest
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
709,-
inkl. mva

Bøker i samme serie