Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Neon
Forfattere:
ISBN:
9788252166415
Utgitt:
Utgave:
1
Neon

Neon
Nettstad

Neon er et læreverk i norsk for 8.-10. trinn. Verket tar vare på den litterære tradisjonen, men legger også stor vekt på moderne litteratur og sammensatte tekster. Tekstutvalget er friskt og designen moderne og inspirerende. Verket bygger på en gjennomgående differensiering, både i tekstene og oppgavene, og legger dermed godt til rette for en tilpasset undervisning.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
0,-