Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nasjonens velstand, e-bok
Forfattere:
ISBN:
9788245039870
Utgitt:
Utgave:
2
Nasjonens velstand, e-bok

Nasjonens velstand, e-bok
Norges økonomiske historie 1800-1940

Norge ble langsomt et rikere samfunn etter 1800. Nasjonens velstand drøfter hvordan og hvorfor dette skjedde. Boken viser hvordan statens rolle, synet på markedet, fordeling av godene, økonomisk frihet, sosiale rettigheter og kvinners deltagelse i yrkeslivet endret seg over tid.

Alle vestlige land fikk økonomisk vekst, men på hvert sitt vis og i hvert sitt tempo. Boken drøfter norsk økonomisk historie i et internasjonalt perspektiv og belyser hva som særmerket den norske utviklingen.

Pål Thonstad Sandvik (f. 1967) er professor i økonomisk historie ved NTNU.